Kari_Bjelland_01

Botox

Hva er Botox? Botox er et legemiddel som inneholder Botulinum-toxin A fra Clostridium Botulinum-bakterien. Bakterien dyrkes frem i laboratorium. Vi utfører botox behandlinger i Stavanger og Sandnes området. Kom innom vår hudpleieklinikk for en botox behandling.
Botox
Er du på jakt etter botox behandling i Sandnes eller Stavanger området? Da kan vår hudpleieklinikk hjelpe deg! Vi er noen dyktige hudpleiere med flere års erfaring. Du finner oss i Luramyrveien 1, ca 15 minutter fra Stavanger.

Hva er Botox?
Botulinum toxin (Botox) er et nevrologisk legemiddel som inneholder Botulinum-toxin A fra Clostridium Botulinum-bakterien.

Hva kan botox bruktes til?
Botox brukes til å behandle en rekke medisinske tilstander. I kosmetisk øyemed benyttes Botulinum-toksinet stort sett til å glatte ut rynker. Metoden er utbredt og brukes verden over.

Resultatet av Botox?
Botox virker på mimikkrynker, og brukes mest i øvre del av ansiktet. En oppnår en midlertidig lammelse av muskulaturen, noe som gjør at huden over den underliggende muskulatur glatter seg ut, da den ikke lenger blir utsatt for en stadig «bretting». En får altså glattere hud med botox. Satt riktig fører også Botox oftest til at en får et mer våkent og opplagt utseende.

Bruksområder
Botox er den mest effektive behandlingen som finnes på mimikkrynker. De vanligste rynkene å behandle er sinnarynken mellom øyebrynene, horisontale pannerynker samt «kråketærne» i øyets ytterkant. I tillegg til nevnte bruksområder, kan Botox kan også brukes blant annet for å gi et løft på øyebryna, samt for å motvirke munnviker som trekkes nedover og gir et «surt» uttrykk. I noen tilfeller velger en også å sette Botox i muskulatur for å gjøre ansiktet smalere og kjevelinja mer markert.

Botox er også svært effektivt mot tilstanden «hyperhidrose», som betyr at en svetter unormalt mye selv om situasjonen en er i ikke skulle tilsi det. En kan oppnå å bli så godt som helt tørr i armhulene etter svettebehandling med Botox.

Hvordan fungerer det?
Botox settes inn i muskulaturen med tynne sprøytespisser, og virker slik at nervesignalene til muskulaturen ikke når frem. Muskulaturen vil dermed ikke kunne trekke seg sammen, og huden vil glatte seg ut i løpet av et par uker.

Effekten av Botox?
Effekt begynner å ses etter 2-4 dager, og full effekt forventes etter 1-2 uker.

Hva er virketiden etter en Botox behandling?
Varighet er 3-5 måneder. Deretter vil en få sin vanlige mimikk tilbake. Hos noen kan effekten av Botox ses mye lengre, selv om stoffet er brutt ned. Varigheten forlenges ved lengre tids bruk, slik at det på sikt holder å gjøre behandlingen etpar ganger i året.

Ved svettebehandling i armhulene settes væsken like under huden, fordelt på flere stikk. Virkning inntrer etter omtrent 7 dager. Varigheten vil her være 6-9 måneder.

Mulige bivirkninger av Botox
Bivirkninger er svært sjeldne, og det er hittil ikke rapportert om varige bivirkninger etter behandling med Botox. Det forutsettes selvfølgelig at behandler er kvalifisert og at den riktige muskulaturen rammes. Behandlingen er trygg så lenge behandler er kvalifisert.

Det kan forekomme lett ømhet på innstikkstedet eller et lite blåmerke som varer noen dager. Noen opplever lett hodepine et par dager etter behandling, særlig ved første gangs behandling.

En positiv bivirkning for mange er fravær av spenningshodepine etter behandling med Botox i sinnarynken og eventuelt panne. Botox hjelper også ofte mot migrene dersom denne er relatert til spenningshodepine.

Etter behandling
Selve behandlingen tar bare noen få minutter. En kan gå tilbake til vanlige gjøremål like etterpå. Behandlingen beskrives av de fleste som lett ubehagelig. Det er ikke noe vondt etterpå.

Jeg setter alltid av rikelig med tid til informasjon til deg som skal prøve Botox for første gang, og du får alltid tilbud om etterkontroll.