_DSC8686
FILLER ER FILLER……?? Hvordan kan en vite om behandler har tilstrekkelig kompetanse?
01.02.2018

Regelverket her til lands er dessverre fremdeles meget mangelfullt i forhold til kosmetisk medisinske behandlinger, og ingen instans tar egentlig ansvar for dette feltet. Det finnes flere eksempler på at klinikker har løyet om både hvilket produkt de fører, samt sin egen erfaring og bakgrunn. Man skal vite at det å injisere et produkt inn under huden krever god anatomikunnskap, og at skade på muskler nerver og blodkar kan skje om behandler ikke har nødvendige kompetanse. Til syvende og sist blir derfor pasientsikkerheten kundens eget ansvar.
FAKTA OM FILLERE 
Dermale fillerbehandlinger øker stadig i popularitet. På dagens marked florerer det av billige lett tilgjengelige kopiprodukter, og bare i Europa regner man med at det er omtrent 200 ulike produkter på markedet. Disse produktene varierer kraftig i både pris og innhold, og ikke minst dokumentasjon på kvalitet og sikkerhet. Det er i dag fullt mulig å få kjøpt fillere på nettet, og hvem som helst kan også i utgangspunktet injisere disse. Regelverket her til lands er desverre fremdeles meget mangelfullt i forhold til kosmetisk medisinske behandlinger, og ingen instans tar egentlig ansvar for dette feltet.  
Det finnes flere eksempler på at klinikker har løyet om både hvilket produkt de fører, samt sin egen erfaring og bakgrunn. Man skal vite at det å injisere et produkt inn under huden krever god anatomikunnskap, og at skade på muskler nerver og blodkar kan skje om behandler ikke har nødvendige kompetanse. Til syvende og sist blir derfor pasientsikkerheten kundens eget ansvar. Ansvar for å sjekke at behandlers utdannelse og kursing stemmer overens med virkeligheten, og at produktet som tilbys er det det gir  seg ut for å være. 


RESTYLANE
Restyalane er en merkevare som representerer den første hyaluronsyrefilleren som kom på markedet. Restylane er svensk, og produseres også i Sverige. Produktet føres av legemiddelselskapet Galderma. Produktet er benyttet i millioner av behandlinger verden over i 22 år, og er nøye dokumentert etter utallige publiserte studier. Restylane er den filleren på markedet som er mest lik kroppens egen fuktsubstans - hyaluronsyren- og kan dermed trygt benyttes. 


AUTORIASASJON - DIN TRYGGEHT
Galderma innførte i 2009 en autorisasasjonsordning for sine behandlere. Hovedårsaken var en økende grad av villedende markedsføring med varemerket Restylane fra klinikker som i virkeligheten brukte billigere og udokumenterte produkter. 
En økende grad av kundehenvendelser knyttet til feilbehandlinger og komplikasjoner fra useriøse aktører gjorde at Galderma så seg nødt til å innføre et kvalitetsbevis. Autorisasjonsbeviset er i dag blitt et synlig bevis på behandlers erfaring, dyktighet og kompetanse, og det fokuseres på videreutvikling og kvalitet av hver enkelt behandler.
Autorisasjon og synlig ID kort innebærer at behandler har omfattende opplæring, er oppdatert på de nyeste teknikkene og har Galdermas fulle support.  Autorisasjonsbeviset oppdateres hvert år, og er din garanti for godkjent behandler. 
Restylane er ikke et billigprodukt, men derimot et produkt som sikrer kvalitet i alle ledd. 
Kalitet koster, og husk - man betaler også for behandlers kompetanse.
 
Om du vil være sikker på at det er ekte Restylane du får, samt at behandler har kompetansen i orden, bør du: 
1 - spørre etter gyldig ID kort fra Galderma 
2 - sjekke at klinikken finnes listet opp under «Finn klinikk» på restylanenorge.no

Lykke til med din behandling :-)